• Proefwerken Kerstmis 2014

   

  Vrijdag 5 december

  - Wiskunde: meetkunde

  - Nederlands: lezen

  - Nederlands: luisteren

   

  Maandag 8 december

  - WO: gesloten boek

  - WO: open boek

   

  Dinsdag 9 december

  - Wiskunde: getallenkennis

  - Nederlands: taalsystematiek

   

  Woensdag 10 december

  - Frans: schriftelijk

   

  Donderdag 11 december

  - Wiskunde: toepassingen

  - Frans: mondeling

   

  Vrijdag 12 december

  - Wiskunde meten en metend rekenen

  - Nederlands: spelling en dictee

   

  Dinsdag 16 december

  - Frans: voorlezen

  - Wiskunde: hoofdrekenen en cijferen